Eventum

Hållbarhetspolicy

Eventum – Hållbarhetspolicy

Innehåll
1. Inledning
2. Omfattning
3. Syfte
4. Vision
5. Hållbarhetsdefinition
6. Upphandling och segmentering av partners
7. Uppföljning

1. Inledning
Eventum AB är ett marknadsledande premium bolag inom Projektering, Marknadsföring, och Event där huvudsakliga fokuset åligger att arbeta med företagens förfrågningar och bistå med spetskompetens inom våra ämnen.

Denna Policy är till hjälp i upphandlingar där vi synliggör vårt tänk i flera sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter och hur vi ställer oss till dessa i vårat dagliga verksamhetsarbete.

Eventum har som affärs ide att skapa upplevelser som berör på riktigt och vad berör mer än ett konsekvent tänk på att försöka ha en hållbar utveckling och visa branschen hur man som marknadsledande bolag kan ta med miljön i olika aspekter och ta vårat ansvar.

Här nedan kan ni som kund läsa om vårt fortskridande arbete och utvecklingen vi gör.

2. Omfattning
En upplevelse berör på flera olika sätt beroende vad vi gör, för vem gör vi det och vad vill vi uppnå och varför. I vårat arbete behöver vi alltid tänka till före och se till helheten och därför är en hållbarhet väldigt viktigt för oss i jobbet.

Från första kundkontakt till att vi planerar, pitchar, upphandlar och genomför ett event måste vi ta hänsyn till vilka vi påverkar med vårt jobb i flera led och även se till att efterarbetet och avrigg sker med rätt resurser för optimalt utförande.

Vi som företag tar alltid kundens önskan i beaktning men med spetskompetensen åligger det oss att förändra förbättra en idé vi fått till att hjälpa även våra kunder att se till den miljömässiga påverkan.

3. Syfte
Syftet för oss med denna policy är att visa dig som kund att vi inte är ett vanligt bolag i mängden utan faktiskt en seriös, medveten byrå som bryr oss om konsekvenserna som blir av ett oansvarigt beteende.
Du som kund skall veta att vi är en partner som följer lagar direktiv och särskilda föreskrifter samt att du känner dig trygg med oss som din samarbetspartner i ert event.

Du som kund skall vara så nöjd att det känns självklart att vi löpande hjälper er med era event, kickoffer, mässor och liknande och att vi jobbar för hållbara relationer på lång sikt.

4. Vision
Resurser är viktiga för oss alla i olika grader såväl ekonomiska, bemanning, tid, platsangivelse, utrymme, miljö, samhällsklimatet och mycket annat är begränsat så Eventums uppgift är att ta det ansvar vi förväntas ta och inspirera andra och tillsammans förbättra hur branschen jobbar och utvecklas mot en ljusare framtid med bibehållen kvalitet.

5. Hållbarhetsdefinition
Att undvika transporter av varor är ofrånkomligt, men en bra logistik i planeringen ger oss goda möjligheter att samköra lasta bära varorna vid ett tillfälle och därmed sparar vi på utsläpp av CO2 halter fossila bränslen slitage på vägar osv som sprider partiklar som förorenar.

Logistik är en viktig del för oss där vi tar in bila vi vet har minimal påverkan av miljön och att vi bara skickar skrym otympliga varor med stora bud och förbehåller oss ansvaret att vi i den mån vi kan tar med oss material själva under tiden vi reser.

Längre resor bokas med tåg i den mån det inte blir en absurd skillnad mot annan res metod i relevans mot kostnad och ineffektivitet.

Vi vårdar våra relationer väl i företaget och detta ger oss en god chans att få fram ekonomiskt hållbara resurser och tack vare den goda planeringen av Projektledarna minskar svinnet och onödiga utgifter för oss som såväl våra kunder och partners.

Med bra klimat på företaget och agerande av hög klass på uppdrag ser vi till att våra kunder trivs med oss som personer men även att vi trivs på jobbet oavsett arbetsfördelning eller konstellation. Detta ger en hållbarhet där vi psykiskt mår bra och även ger oss fysiska förutsättningar att må bra med mycket energi efter avslutade arbetsdagar.
Med en bra logistik och övergripande effektivitet minimerar vi även slitage på våra ryggar vid onödiga lyft av samma vara i flera procedurer.

Vi jobbar aktivt med flera stora agenturer för välgörenhet och har goda relationer med flera av insamlingsstiftelserna, vi är måna om att ha vår CSR varmt om hjärtat och låta alla ha chansen uppleva något som berör på riktigt.

6. Upphandling och segmentering av partners
När anbud tas fram och när pitchar sker hos en kund eller att möten bokas och dylikt tar vi i beaktning vilka vi vill jobba med som delar vår syn på att miljön är viktig.
En likasinnad partner ger oss goda samarbetsförutsättningar och en djupare förståelse för hur vi arbetar och gärna själva försöker ta sitt ansvar under tiden att medverka till det bättre.

Affärsnyttan är viktig del i processen och får inte falla i glömska men jobba smart är minst lika viktigt som jobba hårt och denna teori ger oss många fördelar mot andra företag.

Vi skall knyta an kontakter vårda befintliga växa på marknaden men inte glömma att ta oss an praktikanter och vara vägvisare för dem som vill se branschen. Detta ansvar vi har är viktigt och vi förespråkar att lära upp nya inom en ram av hållbara event är framtiden för alla!

7. Uppföljning
Så hållbarhet åligger oss att jobba vidare med i flera år framöver inom flera olika ämnen och utveckla varje område till det bättre.

Ge dem nya ögon synvinklar material att ta med sig vidare i sin resa är av stor vikt för oss och för branschen, låt alla se att vi kan göra skillnad om vi jobbar med rätt metoder.

Hjälp Eventum bli den självklara partnern just du vill arbeta med som skapar eventen nu och i framtiden som berör inte bara här och nu utan även om flera år.

Senast uppdaterad: 2019-01-01